Najnowsza książka dr Andrzeli Gawrońskiej-Baran„Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych”

Najnowsza książka dr Andrzeli Gawrońskiej-Baran stan prawny po dużej nowelizacji z 2016 r.

 

ksiazka01Jak dzięki zastosowaniu dodatkowych kryteriów oceny ofert wybrać ofertę najbardziej dopasowana do potrzeb? Jakie wagi przypisać poszczególnym kryteriom, aby nie narazić sie na korekty finansowe lub zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Jak zmienić kryteria po wszczęciu postępowania?

 

W publikacji zawarto wiele przykładowych wzorów pozacenowych kryteriów oceny ofert, które mogą być wykorzystane po odpowiednim dostosowaniu do okoliczności oraz warunków planowanego zamówienia publicznego. Autorka w przystępny sposób omówiła także zmiany w przepisach pzp będące następstwem nowelizacji z 2016 r. oraz wynikające z nich konsekwencje dla zamawiających i wykonawców.

Opracowanie wzbogacono o aktualne orzecznictwo polskie i europejskie oraz wybrane przykłady z przeprowadzonych kontroli. Przedstawione zostały zarówno przypadki pozytywne, jak i negatywne, które opatrzono szczegółowymi komentarzami oraz wskazówkami, jak należy postąpić, aby uniknąć popełniania podobnych błędów.

 

Czytelnicy dowiedzą się, jak stosować m.in. kryteria:

  • kosztowe – rachunek kosztów cyklu życia i koszty związane z użytkowaniem,
  • jakościowe – związane z parametrami technicznymi i właściwościami estetycznymi i funkcjonalnymi,
  • dotyczące personelu – kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
  • środowiskowe i innowacyjne,
  • związane z terminami – czasem realizacji lub dostawy, data płatności,
  • odnoszące się do zaostrzania odpowiedzialności wykonawcy, np. poprzez dodatkowe gwarancje, rękojmie czy kary umowne.

 

Ponadto publikacja uwzględnia kwestie związane ze stosowaniem klauzul społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych, w tym promowanie wykonawców gotowych realizować zamówienia „społecznie odpowiedzialne”, tj. sprzyjające integracji społecznej i zawodowej czy tez zwiększaniu dostępności dla grup społecznie marginalizowanych.