Jak skutecznie udzielać zamówień publicznych w 2017 r. w instytucjach kulturyKsiążka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Państwu sporządzanie zamówień publicznych po dużych zmianach od 28 lipca 2016 r. Wpływają one bowiem istotnie na uprawnienia oraz obowiązki państwowych i samorządowych instytucje kultury (m.in. bibliotek, domów i ośrodków kultury, muzeów, filharmonii, teatrów, oper, kin). W sposób obszerny oraz w zasadzie największy od lat zmieniły bowiem reguły przygotowania oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Obowiązująca od 28 lipca 2016 r. obszerna nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadziła wiele zmian istotnych z punktu widzenia uprawnień i obowiązków instytucji kultury. Znowelizowane przepisy z jednej strony upraszczają reguły udzielania zamówień publicznych przez takie instytucje, z drugiej jednak ich skala i stopień skomplikowania mogą powodować problemy interpretacyjne oraz korzystanie z uproszczeń. Dlatego w publikacji można znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące kluczowych czynności podejmowanych w celu udzielenia zamówienia, począwszy od etapu planowania i oszacowania wartości zamówień, przygotowania prawidłowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez ocenę wykonawców i złożonych przez nich ofert, aż do wyboru oferty. Przedstawione są one w przystępny sposób oraz poparte licznymi przykładami, w tym wynikającymi z najczęściej zadawanych pytań. Ponadto z publikacji instytucje kultury dowiedzą się, jak prawidłowo i sprawnie udzielać zamówień bagatelnych do 30.000 euro, jednocześnie zachowując wymogi wynikające z przepisów o finansach publicznych.

 

Dzięki książce dowiesz się:
  • jak obecnie szacować i planować zamówienia w instytucjach kultury,
  • czy i kiedy  dzielić zamówienia na części,
  • jakich błędów uniknąć przy udzielaniu zamówień bagatelnych do kwoty 30.000 euro,
  • jakich oświadczeń i dokumentów można obecnie żądać od wykonawcy,
  • czy instytucje kultury obowiązują ograniczenia w stosowaniu kryterium ceny,
  • jak skorzystać z uproszczonych zasad przy usługach w zakresie kultury należących do usług społecznych,
  • jak wygląda jednolity europejski dokument zamówienia,
  • udzielać zamówień dodatkowych na usługi.

 

Kup książkę